พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ (ซ้อมใหญ่) วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Date:[2019-12-19]

ประสาทปริญญาบัตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ชุดครุยวิทยฐานะ) 
09.30-10.30 น.  บัณฑิตและมหาบัณฑิต ลงทะเบียน (ตัดรายชื่อครั้งที่ 3)
11.00 น. มหาบัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวขึ้นห้องเจ้าพระยา 
12.30 น. บัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวขึ้นห้องเจ้าพระยา 
14.30-14.45 น.  อธิการบดีกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
ณ เวทีหอประชุมกองทัพเรือ 
15.00-15.30 น. ผู้บริหารและคณาจารย์ต้อนรับประธานในพิธี 
16.00-18.00 น. พิธีประสาทปริญญาบัตร

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!