คืนสู่เหย้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC Homecoming 2019)

Date:[2019-12-03]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานคืนสู่เหย้าเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสกับมาพบปะสังสรรค์ ทั้งยังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และได้พบกับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ ลานชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!