ค่ายการพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นโค้ชในสถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน

Date:[2019-11-23]

โครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน โรงเรียนเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย
"ค่ายการพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นโค้ชในสถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน" ในรูปแบบการแข่งขันผลงาน

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-16.00น.
ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิติ้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!