โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2019

Date:[2019-11-08]

กิจกรรมรับน้องใหม่ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2019 
 
#รับน้องสร้างสรรค์2562 องค์การนักศึกษาและสำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2019 พร้อมกิจกรรมบายศรีรับน้องผูกข้อไม้ข้อมือจากรุ่นพี่ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30– 15.00 น. ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!