การประกวดการพูด The STC Speech Contest 2020 ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

Date:[2019-11-01]

ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดกิจกรรมการประกวดการพูด (The STC Speech Contest 2020) ในหัวข้อ “I FEEL THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON MY LIFESTYLE”
โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการเข้าแข่งขัน ได้แก่

-  Kunwara คณะบริหารธุรกิจ
-  Prompassorn Buasawad คณะรัฐประศาสนศาสตร์
-  Khemnat Worraphatphimuk คณะบริหารธุรกิจ 
-  Kanokporn Karakate คณะบริหารธุรกิจ
-  Sachann Chanpeng คณะบัญชี
-  Autjima คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-  Piyanuch คณะบริหาร
Jaree Baibua คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!