สัมภาษณ์ทีมงาน รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ STC-3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม​ จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน

Date:[2019-09-21]

เปิดตัวสัมภาษณ์ทีมงาน "รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ STC-3" #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน

แข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุด รายการ “World Solar Challenge 2019” ณ ประเทศออสเตรเลีย วิ่งจากจุดเริ่มต้นที่เมือง #Darwin จนถึงเมือง #Adelaide สามารถวิ่งได้ระยะทางรวม 3,022 กิโลเมตร วิ่งผ่านทะเลทรายและอุปสรรคต่างๆ พวกเขาจะฝ่ามันไปได้ด้วยดีมั้ย ร่วมติดตามและให้กำลังใจนักศึกษา #STC
ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียว ระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่จะถึงนี้ 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!