พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

Date:[2019-09-15]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวที และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นประธานในพิธี ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนำทีมคณาจารย์เข้าร่วมงาน ภายในงานมีผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ นำพานดอกไม้ ธูปเทียน แสดงความเคารพต่อคณาจารย์

พร้อมกันนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) ทุนโควตาคณะ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#เด็กSTCศิษย์มีครู
#DEKSTC
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!