พิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Date:[2019-08-10]

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงพร้อมร่วมลงนามถวายพระพร
 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
#พิธีอาศิรวาท
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!