คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

Date:[2019-07-23]

โครงการจิตอาสา : กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการจิตอาสา : กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน 
- เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของป่าชายเลน 
- ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ในการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 
- ที่สำคัญทำให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผ่านการทำกิจกรรม 
#สนุกสไตล์บริหารธุรกิจ #เด็กบริหารธุรกิจ #รักษ์โลก

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!