คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒

Date:[2019-07-13]

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 

                          - ประธานในพิธี จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล
                          - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                          - ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา
                          - พระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถา
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ #วัดดีดวด #เขตบางกอกใหญ่ #กรุงเทพฯ

   "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน #เพิ่มเติม ข้อมูลความสำคัญของ #วันเข้าพรรษา https://www.siamtechno.ac.th/details.php?main_id=2047

สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!