นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนา ธรรมะกับการตลาด

Date:[2019-07-10]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนา "ธรรมะกับการตลาด"
บรรยายโดย
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา (ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี)

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

จัดโดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 #สาขาการตลาด
#คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#รู้การตลาด แบบเชิงลึกต้อง คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!