ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายพานพุ่มราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Date:[2019-06-04]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายพานพุ่มราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายพานพุ่มราชสดุดี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!