ฟอรั่มวิชาการ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 7 SPINOFF ผลพลอยได้จากการก้าวข้ามขั้นบรรยากาศโลก

Date:[2019-05-31]

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ ฟอรั่มวิชาการ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมที่ 7 “SPINOFF ผลพลอยได้จากการก้าวข้ามขั้นบรรยากาศโลก”

โดย
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
#คณบดี #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อองค์การนาซ่ามีแนวคิดที่จะนำยานอวกาศลงดวงจันทร์
ส่งผลให้เกิดการคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพื่อให้นักบินอวกาศสามารถนำขึ้นไปใช้ได้
เช่น อาหารแช่แข็ง ไมโครชิพ นิตินอลหรือโลหะจำรูป
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (image stabilization) นาฬิกาอัจฉริยะ ฯลฯ 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ ผลการวิจัยขององค์การนาซ่าเพื่อนักบินอวกาศ
และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกนำมาผลิตให้บุคคลทั่วไปได้ใช้

#อยาก #SPINOFF ตัวเองต้องเรียนที่ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!