คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม

Date:[2019-05-28]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) โดย #คณะบริหารธุรกิจ 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับนักศึกษาโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

พิธีการช่วงเช้า : แนะนำคณะผู้บริหาร 
พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการเรียน 
ในระดับปริญญาตรี

พิธีการช่วงบ่าย : กิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์
ภายใต้ความสนุก อบอุ่น เป็นกันเอง 
เพื่อสร้างความผูกพันของนักศึกษา
ต่อคณาจารย์ และวิทยาลัยฯ

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม #คณะบริหารธุรกิจ
#สาขาวิชาการจัดการ #กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า


อ่านเพิ่มเติม "STC จับมือ CP ALL ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมปริญญาตรีรุ่น 1 สร้างบัณฑิตคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ระบบการทำงานจริง"

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!