โครงการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด กิจกรรมที่ 2 การสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนวัดดีดวด

Date:[2019-05-28]

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
จัดโครงการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด  
กิจกรรมที่ 2 การสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนวัดดีดวด

ช่วงเช้าบรรยายโดย รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันท์ 
คณบดี #คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณาจารย์ในคณะ 
จะมาให้ความรู้เรื่องโมเดลอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 
พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ช่วงบ่ายบรรยายโดย 
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง 
คณบดี #คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี 
อดีตรองผู้อำนวยการรพ.ศิริราช
อาจารย์รุจน์ สุวรรณเสรีเกษม 
ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทางเลือก
ในหัวข้อ สุขภาพดีมีค่ากว่าที่คิด ตอน สเตรียรอยด์คร่าชีวิต

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วัดดีดวด #คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ #คณะบริหารธุรกิจ

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!