วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) ร่วมงาน Thai Education Fair (Myanmar) 2019 ในเมียนมา

Date:[2019-05-14]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส) ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษา Thai Education Fair (Myanmar) 2019 ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดที่โรงแรม Sule Shangri-la ในกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
 
นิทรรศการดังกล่าวจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand – AMAUT) และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) มีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย ประมาณ ๒๐ แห่งได้รับเชิญเข้าร่วมงาน นับเป็นนิทรรศการการศึกษาไทยที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในเมียนมา
 
  ในงานดังกล่าว วทส. โดยอาจารย์ Nanda Lal Banik หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และอาจารย์สืบสกุล คำโมง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงนำเสนอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจโดยตรงแก่นักเรียนนักศึกษาเมียนมา และผู้สนใจเกี่ยวกับ วทส. และหลักสูตรนานาชาติของ วทส. เช่น หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management -IBM) หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hospitality Management-THM) และหลักสูตรสองปริญญาของ วทส. ร่วมกับมหาวิทยาลัย Lamar แห่งมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
 
   นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองจำนวนมากที่เข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ ๕๐๐ คน ได้ให้ความสนใจขอรับข้อมูล และสอบถามรายละเอียดในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของ วทส. เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นักศึกษาจำนวนมากได้แสดงความสนใจหลักสูตรอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล เป็นต้น อีกด้วย
 
 
 
-----------------------------------
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!