พิธีทำบุญวันสงกรานต์ และชมการประกวด Miss Queen Songkran International STC 2019

Date:[2019-04-10]

สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์  #ทำบุญสงกรานต์ 
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

กิจกรรมช่วงเช้า 
- พิธีทำบุญวันสงกรานต์ และชมการประกวด Miss Queen Songkran International STC 2019 ณ ห้องหอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมช่วงเที่ยง 
- รับประทานอาหาร ชุ้มอาหารคาว หวาน ณ ห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมช่วงบ่าย
- พิธีรดน้ำดำหัว #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยตั้งขบวน ณ วัดดีดวด พิธีรดน้ำดำหัว ณ บริเวณลาน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

โดย: #สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
#สงกรานต์ #ผ้าไทยเล่นน้ำสงกรานต์ #siam #สมัครเรียน #Dek62

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!