คณะรัฐประศาสนศาสตร์ STC จัดกิจกรรมรณรงค์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้ง2562

Date:[2019-03-13]

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จับมือ #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #สกอ. จัดกิจกรรมรณรงค์ #เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเลือกตั้ง ในหัวข้อ “จริยธรรมกับการเลือกตั้ง” โดย #ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง และอาจารย์ณัฐพร มาประชา

#เลือกตั้ง2562 พร้อมเดินสายรณรงค์เลือกตั้งไปยังเส้นทาง ระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 – ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 รอบวิทยาลัย อาทิชุมชนวัดดีดวด วัดท่าพระ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และรณรงค์งดการขายเสียง เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!