คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับงานพยาบาล ให้ความรู้เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางป้องกันโรคเอชไอวี

Date:[2019-03-12]

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล #กองควบคุมโรคติดต่อ #กระทรวงสาธารณสุข 
จับมือกับงานพยาบาล สำนักงานกิจการนักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง #การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ใน #โครงการบริการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นชายและสาวประเภทสอง#Outreachactivity เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางป้องกันโรคเอชไอวี

 
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!