การอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ต้องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Date:[2019-01-26]

#STC #จัดอบรมขอตำแหน่งวิชาการ
 
ฝ่ายวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จัดโครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ต้องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้จัดทำผลงานทางวิชาการให้มีความถูกต้อง
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #IamSTC

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!