วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ต้อนรับ 3 หน่วยงานจากเวียนนาม

Date:[2019-01-26]

#STC ต้อนรับ 3 หน่วยงานจากเวียนนาม
เพื่อหารือสร้างหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน
.
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ให้การต้อนรับโรงเรียน #Archimedes บริษัท Global New Kaizen และบริษัท Association Study Abroad Support จากประเทศ #เวียดนาม
.
โดยมีเป้าหมายจัดทำหลักสูตรระยะสั้นอบรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งของโรงเรียน บริษัท และวิทยาลัยฯ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!