ความมั่นคงปลอดภัยของไอดีซี และคลาวด์ พร้อมแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

Date:[2018-06-17]

#สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #คณะบริหารธุรกิจ
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
จัดสัมมนาเรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยของไอดีซี และคลาวด์ 
พร้อมแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ "
(IDC & Cloud Security Challenges)
วิทยากรโดย 
คุณอภิกูล โทวระ
นักคอมพิวเตอร์ 6 ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบริการคลาวด์ และดิจิทัลคอนเทนท์ หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!