คณะบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินสำหรับวัด

Date:[2018-06-14]

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

#คณะบัญชี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินสำหรับวัด” แก่พระภิกษุสงฆ์ วิทยากรโดย : พระสิริชัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม และคณาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ณ ห้อง ๙๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 

งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อไทยพีบีเอส มาร่วมทำข่าว ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!