นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมรถ STC-2 (รถพลังงานแสงอาทิตย์)

Date:[2018-05-24]

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมรถ STC-2 ผลงานนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา #นายกรัฐมนตรี ร่วมด้วยคณะรัฐมนตรีเดินทางไปยังสนามบิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (โพธาราม ราชบุรี) #ท่าอากาศยานโพธาราม

เพื่อเป็นประธานเปิด "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ปี พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พร้อมแวะเยี่ยมชม #รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 SOLAR CAR Thailand ผลงานการคิดค้นและสร้างโดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ณ สนามบิน #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (โพธาราม ราชบุรี) #iamSTC 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!