สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา "การตลาดแบบไทยๆยังไงก็อุ่นไอรัก"

Date:[2018-05-07]

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จัดสัมมนา "การตลาดแบบไทยๆยังไงก็อุ่นไอรัก"
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภายในงานมีแสดงสินค้าจากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด บริเวณชั้น ๑ อาคารนิทรรศการ และฟังเสวนาด้านการตลาดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ และ ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!