สาขาวิทยาศาสตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย และสาขา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดคลองโคน และปลูกป่า

Date:[2018-03-27]

วันที่ 25 มีนาคม 2561 - คณบดี คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์ พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย และสาขา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดคลองโคน และปลูกป่า ที่ป่าชายเลน อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!