การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Date:[2018-03-22]

การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

โดยนักศึกษาภาคสมทบ ได้ลงคะแนนในวันที่ 18 มีนาคม 2561 และนักศึกษาภาคปกติลงคะแนนในวันที่ 20 มีนาคม 2561

ขณะนี้ได้ปิดหีบและได้นับคะแนนเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเลข 1 นายยุทธเกมส์ เขื่อนอำคา จากสาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ที่คะแนน 351 เสียง

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!