นักศึกาาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี ศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า เจนบรรเจิด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Date:[2018-03-22]

วันที่ 20 มีนาคม 2561 - นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า เจนบรรเจิด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!