อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ Defining “Business Education” Strategy Plan & Engaging Executive Team

Date:[2013-05-16]

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!