จากความฝันสู่ท้องถนนไทย STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ

Date:[2018-02-23]

จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ"
และครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาที่ต้องการให้วิทยาลัยฯ นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team ให้ความรู้กับนักเรียน
#แล้วพบSTCโรดโชว์ #มัธยม #อาชีวะทั่วประเทศ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!