คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

Date:[2018-02-20]

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 - คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมพานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 ออกศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน และฝึกการสำรวจค้นหาอันตรายโดยวิธี walkthrough survey ประกอบการใช้ checklist ภายใต้โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงงานไทยอินเตอร์เนชั่นแนลวอชชิ่ง จ.สมุทรสาคร วันที่ 17 ก.พ. 61
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
#วิทยาศาสตร์สุขภาพ
#อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!