นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Date:[2018-02-14]

วันที่ 13 ก.พ. 61 –

นางตรีพัชรินทร์ มูลศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

โดยมี จ่าโท พรชัย ชูสิทธิ์ พนักงานธุรการ 9 ประจำผู้อำนวยการท่าเรือฯ เป็นผู้บรรยายแนะนำกิจการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
และนายธีรเดช สุวรรณเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฎิบัติการสินค้า 2 บรรยายการวางแผนบริหารจัดการตู้สินค้า และขั้นตอนกระบวนการขนส่งสินค้าให้แก่นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!