คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด

Date:[2018-02-10]

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด ระหว่างวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2561

#คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!