วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ บริษัท สมาร์ท แคปปิตอล แมนเนจเมนต์ จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ

Date:[2018-02-10]

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. -

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ บริษัท สมาร์ท แคปปิตอล แมนเนจเมนต์ จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ ในโครงการความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือก ของราษฎรในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!