การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creative)

Date:[2018-01-29]

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง “การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”
(New Entrepreneurs Creative)

ภายในงานกล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
และ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ, อ.เกรียงไกร ชาญวิรวงศ์ เป็นวิทยากรภายในงาน

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

(PR-STC)
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#คณะบริหารธุรกิจ
#การเสริมสร้างผู้ประกอบการ

 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!