คณะเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ

Date:[2018-01-26]

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คณะเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย ดร.ฐกฤต
ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยีเป็นประธานในที่ประชุม
ในการนี้ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีได้มอบของวันปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วย

#i am tile STC
#tile
#คณะเทคโนโลยี
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!