สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “RMUTP ROBOCON 2018” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

Date:[2018-01-20]

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “RMUTP ROBOCON 2018” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561

โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานประดิษฐ์ 
เข้าแข่งถึง 2 ชิ้นงาน คือ
1.“เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ”
2.“พัดลมอัจฉริยะ”

แม้การแข่งขันครั้งนี้จะไม่ชนะ
แต่นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการเข้าแข่งขันไปอย่างมากมาย

#PR-STC
#แพ้ชนะไม่สำคัญเท่าลงมือทำ
#สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!