บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ"

Date:[2018-01-10]

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ให้การต้อนรับ บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 
“การพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ"

#บริษัทไมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!