ปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Date:[2018-01-10]

ศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ ห้อง 9914 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โดยท่านอธิการบดี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจในการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!