พีท-พีระ เทศวิศาล และจั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์ มาบอกเล่าประสบการณ์แนะนำแนวทางการเขียนเพลง หยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง

Date:[2017-11-23]

สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการ STC Music Band Contest 1st ตอน "หยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง" ได้มีกิจกรรมเวิร์คช็อป "การแต่งเพลงอย่างมืออาชีพ" อุ่นเครื่องก่อนการประกวดจริงที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม โดยมี พีท-พีระ เทศวิศาล และจั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์ มาบอกเล่าประสบการณ์แนะนำแนวทางการเขียนเพลงพร้อมตอบข้อซักถามของน้องๆ จากโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมประกวด ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!