คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดูงาน บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด

Date:[2017-11-21]

วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เวลา 08.00 น.

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาการจัดการการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้เข้าศึกษาดูงาน บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด

ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด สมุทรสาคร

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!