การแข่งขัน ROV STC Tournament 2017

Date:[2017-11-09]

อาจารย์พิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้โดยคุณสันติ โหลทอง นายกสมาคม E-Sport เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Shut Up รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Chicken Sperm รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 1st Starwar by Sticker และรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Overnoob

 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!