คณะผู้บริหาร STC เข้าพบคุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายงานความคืบหน้ารถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2

Date:[2017-09-29]

วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560

เวลา 10.00 น.

คณะผู้บริหาร STC เข้าพบรมช.กระทรวงต่างประเทศ
เพื่อรายงานความคืบหน้าการนำรถ STC-2 เข้าร่วมแข่งขัน

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณาจารย์คณะเทคโนโลยี ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้าพบคุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายงานความคืบหน้าการนำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 เข้าร่วมการแข่งขัน World Solar Challenge 2017 ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเร็วๆ นี้

ณ กระทรวงต่างประเทศ

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!