นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษา

Date:[2017-09-29]

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าประกวด "กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษา" เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง/ระดับภาค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!