สัมมนาในโครงการ Innovation Supply Chain Logistics Management Industry 4.0

Date:[2017-08-19]

วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการจัดสัมมนา ในโครงการ Innovation Supply Chain Logistics Management Industry 4.0
ณ BITEC Bangna

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!