พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

Date:[2017-08-06]

วัน อาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ณ. หอประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้นักศึกษาใหม่ยังได้รับฟังโอวาทจาก อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี และคณบดีคณะต่างๆ รวมทั้งรับฟังแนวปฏิบัติด้านต่างๆ ที่นักศึกษาต้องรับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!