ศูยน์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสวนาเรื่อง การจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา สู่นวัตกรรมทำเงิน

Date:[2017-08-04]

ศูนย์วิจัยและวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมมือกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัย

เรื่อง "การจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา สู่นวัตกรรมทำเงิน"

ณ ห้องสัมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 15.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!