โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มอบสื่อการเรียนการสอน (LEGO)

Date:[2017-07-12]


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มอบสื่อการเรียนการสอน (LEGO)

 

วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
เวลา 10.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!