โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ Thailand 4.0 และเสวนากฎหมายที่ควรรู้ เรื่อง ทำอย่างไร? ไม่ถูกตำรวจจับ

Date:[2017-07-04]


        คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ Thailand 4.0 และเสวนากฎหมายที่ควรรู้ เรื่อง "ทำอย่างไร? ไม่ถูกตำรวจจับ"
โดยมี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
เสวนา เรื่อง "นโยบาย Thailand 4.0" โดย ดร.สุวรรณี จริยะพร รักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เสวนากฎหมายที่ควรรู้ เรื่อง "ทำอย่างไร? ไม่ถูกตำรวจจับ" โดย
1) พ.ต.อ.จารุภชร ทองโกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
2) พ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
3) พ.ต.ท.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ สารวัตรอำนวยการ กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ณ ห้องสัมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00 - 12.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!