นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อห้อง กยศ.,กรอ.รอบที่ 3 เพื่อเซ็นต์ยืนยันค่าเทอม 2556/2
สามารถดูรายชื่อได้ที่ บอร์ด กยศ.,กรอ. หรือ www.siamtechu.net
 

* หมายเหตุ นักศึกษาติดต่อแต่งกายให้เรียบร้อย
 
ตรวจสอบรายชื่อ  CLICK HERE

Date: 2013-11-23

ไม่มีเอกสารประกอบ